Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, ABD ekonomisini yabancı yatırımcılar tarafından iş yaratma ve sermaye yatırımı yoluyla teşvik etmek amacıyla 1990 yılında “EB5” olarak da bilinen Göçmen Yatırımcı Programını oluşturmuştur. Söz konusu vizenin pek çok gereksinimi vardır, bu yüzden başvuru süresince size yardımcı olmak amacıyla EB5 vizesi avukatı tutmanızı öneriyoruz.

Tüm EB5 vize yatırımcıları yeni ticari girişime yatırım yapmalıdır.

Ticari işletme ne demektir?

 • Şirket 29 Kasım 1990 tarihinde ya da daha sonra kurulmuş olmalı.
 • Eğer 29 Kasım 1990 dan önce kurulmuş ise
  1.Yeni bir ticari işletmenin ortaya çıkmasına neden olacak şekilde satın alınmış veya yeniden yapılanmış ya da örgütlenmiş olmalı. Ya da;
  2. Net değerinde veya personel sayısında %40 artış olacak şekilde yatırım aracılığıyla genişlemiş olmalı.

Ticari bir işletme aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal ticari faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kar odaklı şirket anlamına gelir:

 • Adi şirket
 • Ortaklık (limited veya genel)
 • Holding Şirketi
 • İş Ortaklığı
 • Anonim şirket
 • Kamuoyuna açık veya özel mülkiyete ait işletmeler tröstü veya başkaca tüzel kişilik

İş Yaratma Gereksinimleri

EB5 Yatırımcı vizesine sahip göçmen yatırımcı Şartlı Daimi Oturum İzinli olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne girdikten sonra iki yıl içerisinde (veya bazı şartlar altında, iki yıllık süreçten sonra makul bir zaman içerisinde) ticari girişimin nitelikli ABD’li çalışanlar için asgari 10 tam zamanlı iş yaratabilmeli veya idame edebilmelidir.

Ticari işletme aynı zamanda doğrudan veya dolaylı işler yaratacak veya koruyacaktır.

Nitelikli çalışan ABD vatandaşını, daimi oturum izni olan kişiyi veya Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma izni olan diğer göçmenleri ifade etmektedir. Bu tanım, göçmen yatırımcıyı, onun eş ve çocuklarını; göçmen olmayan statüdeki herhangi bir yabancı uyrukluyu (H-1B vize sahibi gibi); ya da Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma izni olmayan herhangi bir kişiyi kapsamaz.

Sermaye Yatırımı Gereksinimi

Gerekli sermaye, yabancı yatırımcının kişisel ve öncelikli olarak sorumlu olması ve başvuru dilekçesinin dayandırıldığı yeni ticari işletmenin varlıklarının herhangi bir borca karşı teminat olarak verilmemesi koşuluyla yabancı yatırımcı tarafından sahip olunan teminatla bağlanmamış varlıkları, nakit, ekipman, envanter, diğer somut varlıklar ve nakit karşılıklar anlamına gelmektedir.  Tüm sermaye, ABD Doları cinsinden adil piyasa değeri üzerinden değerlendirilir.  Yatırım sermayesi, kredi kuruluşu veya başkaca bir kredi veren kuruluş tarafından istikraz edilemez.

EB5 Yatırımcı vizesi için şu asgari yatırımlar gerekmektedir:

 • Amerika Birleşik Devletleri’nde asgari nitelikli yatırım 1 milyon dolardır.
 • Ulusal ortalamanın asgari %150’sinin yüksek işsizlik yaşadığı “Hedeflenen İstihdam Alanlarında” (Yüksek İşsizlik Alanları veya Kırsal Alan) ABD’de yüksek işsizlik oranına sahip alanda veya kırsal alanda asgari nitelikli yatırım 500.000 ABD Dolarıdır.