E1 Ticari Anlaşmalı Tüccar Vizesi, ticari anlaşmalı bir ülke vatandaşının yalnızca kendi adına uluslararası ticaret faaliyetinde bulunmak maksadıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş yapmasına olanak tanır.  Mezkur kişinin veya nitelikli bir kuruluşun bazı çalışanları, bu sınıflandırma kapsamına girebilir.

Ticari Anlaşmanın Genel Nitelikleri

E1 vize sınıflandırmasına hak kazanmak için, ticari anlaşma tüccarı şu şartları yerine getirmelidir:

 • Amerika Birleşik Devletleri’nin ticaret ve dolaşım anlaşması yaptığı bir ülkenin vatandaşı olmak
 • Önemli hacimlerde ticari faaliyetleri yürütmek
 • Amerika Birleşik Devletleri ve E1 sınıflandırmaya yönelik ticari anlaşma tüccarını niteleyen ticari anlaşma ülkesi arasında asli ticarete devam etmek

Amerika Birleşik Devletleri ve antlaşma ülkesi arasında göz önünde bulundurulması gereken uluslararası ticaret öğelerinin değişimi Ticareti tanımlar.  Ticari ürünlere aşağıdakiler dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Mal
 • Hizmetler
 • Uluslararası bankacılık
 • Sigorta
 • Taşımacılık
 • Turizm
 • Teknoloji ve devri
 • Bazı haber toplama etkinlikleri

Ticari Anlaşma Çalışanlarının Genel Nitelikleri

E1 sınıflandırmasına hak kazanmak için, ticari anlaşma tüccarının çalışanı şu şartları yerine getirmelidir:

 • Ana yabancı işverenle aynı uyruğa sahip olmak (Ticari anlaşma yapılan ülkenin uyruğuna sahip olunması)
 • İlgili kanun kapsamında “çalışan” sıfatını karşılamak
 • Ya yönetici veya denetim sıfatıyla görev yapmak veya daha düşük bir sıfatla çalışıyorsa, özel niteliklere sahip olmak.

Kalış süresi

Nitelikli ticari anlaşma tüccarları ve çalışanları, başlangıçta azami iki yıl kalabilir.  Vize uzatma talepleri, her seferinde iki yıla kadar artan bir şekilde yapılabilir. E-1 göçmen olmayan vizelerin uzatılmasına yönelik azami bir sınır yoktur. Ancak, tüm E-1 göçmen olmayan vize sahipleri, statüleri sona erdiğinde veya sonlandırıldığında Amerika Birleşik Devletlerini terk etme niyetine sahip olmalıdır.

E-1 Vizesinin Hüküm ve Koşulları

Ticari Anlaşma tüccarı veya çalışanı, E-2 vizesinde olduğu gibi sınıflandırmanın verildiği tarihte yalnızca onaylamış olduğu faaliyetlerde çalışabilir.  Ancak E-1 vize sahibi çalışan, ticari anlaşmalı kuruluşun ana şirketinde veya bağlı şirketlerinden birinde belirli koşullarda çalışabilir.

E1 Vize Sahiplerinin Aileleri

Ticari anlaşma tüccarları ve çalışanlarına, 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocukları ve eşleri eşlik edebilir veya onları takip edebilir ancak Ticari anlaşma tüccarları veya çalışanlarıyla aynı uyruğa sahip olmamalıdır. Söz konusu aile bireyleri, bağlı kişiler (dependent) olarak E-1 göçmen olmayan sınıflandırmaya başvurabilir ve onaylanması durumunda, genellikle çalışanla aynı vize süresine sahip olur.