Boyer Hukuk Bürosu PL yatırım vizesi avukatlarımız, hangi vizenin sizin için uygun olduğunu belirlemeniz konusunda ve başvuru sürecinin her aşamasında size yardımcı olmaktadır.

Mevcut yatırım vizelerinden bazıları şunlardır:

E-2 / E-1 Yatırımcı Vizesi

Yatırımcı vizesi nedir?

E-Yatırımcı vizesi, bireyin vatandaşı olduğu ülkenin Amerika Birleşik Devletleri ile ticari anlaşmasının olması ve bu anlaşmanın başvuruya olanak tanıması halinde bireyin Amerika Birleşik Devletleri’nde ticari faaliyetlerini sürdürmesine olanak tanır.  Bu vize her yıl yenilenmelidir ve yenilenme sınırı yoktur.

Yatırımcının ABD ekonomisine katkı sağlaması gerekir. Boyer Hukuk Bürosunun 12,000 ABD doları kadar düşük tutarlarda dahi vize almayı başarmasına karşın ticari faaliyet türüne bağlı olarak yatırım miktarı genelde 50,000 ABD dolarını geçmelidir.

Akrabalarım yatırımcı vizesi alabilir mi?

Uyruktan bağımsız olarak eşler ve 21 yaşın altındaki evlenmemiş çocuklar, vize sahibine eşlik etmek amacıyla E-2 vizesi türevlerini alabilir.

E2 vize sahibinin eşi, istihdam izni için de başvurabilir.

L-1 Şirket içi Transfer Maksatlı olarak Geçici Çalışma

L-1 vizesi nedir?

Vize, son üç yılın en az birinde yabancı bir iştirak, bağlı kuruluş, şube veya ana şirkette çalıştıktan sonra bir ABD şirketine transfer edilen kişilere verilmektedir.

L-1 A vizesi, yönetici veya müdür kapasitesinde kişilere yöneliktir. Bu vize, genellikle başlangıçta üç yıl olarak verilir.

L-1 B vizesi, “uzmanlık bilgisi” gerektiren bir pozisyonda çalışacaklara yöneliktir. Bu vize, genellikle başlangıçta üç yıl olarak verilir.

EB5 – İstihdam Yaratan Yatırımcı

1990 Göç Yasası ile Kongre, asgari on kişilik istihdam yaratacak yeni ticari girişimlerdeki yabancı yatırımcılara yönelik olarak yıllık 10,000 vize ayırmıştır. Program kapsamında iki yatırımcı grubu vardır: “Hedeflenen istihdam alanlarında” (Ulusal ortalamanın asgari %150’sinin yüksek işsizlik yaşadığı bölgeler veya kırsal alanlarda) asgari 500,000 ABD Doları ve başka alanlarda 1,000,000 ABD Doları yatırım yapan kişiler. Bu kategorideki yıllık vize tahsisinin 3,000’den fazlasının hedeflenen istihdam alanlarına ayrılması gerekir.