H-1B / H1B1 vizesi, Savunma Bakanlığı (DOD) işbirliğiyle yürütülen araştırma ve geliştirme projesiyle ilgili hizmetler veya aynı zamanda seçkin ve yetenekli manken ve fotomodeller gibi özel bir meslekte hizmet vermek isteyen kişiler için geçerlidir.

Amerika Birleşik Devletleri Vatandaş ve Göçmenlik Hizmeti Uygunluk kriterleri şunlardır:

Uzmanlık gerektiren meslek olarak nitelenmesi için iş şu kriterlerden birine sahip olmalıdır:

  • Bulunulan pozisyon gereksinimleri için en az lisans, yüksek lisans veya eşdeğer bir eğitim almış olmak.
  • Meslek ile ilgili lisans gereksinimler; kişinin çalıştığı endüstri ya da iş alanında bulunduğu karmaşık veya özel pozisyonlardaki uygulama derecesidir.
  • İşveren genelde bu pozisyon için lisans veya eşdeğer bir derece talep eder.
  • Özel görevin doğası, lisans veya yüksek lisans eğitimi alan kişiler tarafından yerine getirilmesidir ayrıca bu görevler oldukça uzmanlık gerektiren ve karmaşık bir yapıya sahiptir.

Uzmanlık gerektiren meslekteki bir iş pozisyonuna kabul edilmek için aşağıdaki kriterlerden en az birinin karşılanması gerekir:

  • Uzmanlık gerektiren mesleğinin gerekliliklerinden olan ABD’de Akredite bir kolej veya üniversitede lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak
  • Uzmanlık gerektiren meslek alanında yabancı ülkede alınan eğitimle bir ABD lisans veya yüksek lisans eğitimiyle eşit dereceye sahip olmak
  • Tamamen, özel meslekleri icra etmek ve İstihdam edilmek amacı ile uzmanlık gerektiren alanda meşgul olunmasına yetki veren  imtiyaz, tescil ya da sertifikalara sahip olmak
  • Uzmanlık gerektiren meslekte böyle bir derecenin tamamlanmasına eşdeğer olan eğitim veya dereceli olarak sorumluluğa sahip olma deneyimi ve uzmanlık gerektiren mesleğe ilişkin dereceli olarak artan sorumluluk pozisyonlarında uzmanlığı tanınmış olmak