Boyer Hukuk Bürosu New York İstihdam Göçmenlik Avukatları, yabancı uyrukluların Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşaması ve çalışması için belirlenen bazı vizelere başvurmanıza yardımcı olabilir.

EB1- İlk Tercih
Olağanüstü Yetenek Olan Kişiler

Üstün Profesör ve Araştırmacılar
Çokuluslu Yöneticiler ve Müdürler

Bu kategorilerde, vize başvurusunda bulunan kişi zaman alıcı çalışma belgesi olmaksızın daimi ikamet dilekçesi verebilir.

EB2-İkinci Tercih
Olağanüstü yetenek ve başarıya sahip bireyler

Çoğu EB2 adayı, iş teklifi almalı ve işverenin de çalışma belgesi sürecini tamamlaması gerekir.  Çalışma belgesi, muhtemel vize sahibinin ABD çalışanlarının işlerini almadığına dair iş piyasasının test edilmesini içermektedir. Birey, başvurusunun ulusal çıkarlar için gerekli olduğunu kanıtlayabilirse, iş teklifi ve çalışma belgesi gerekliliklerinden feragat edilebilir.

EB3 – Üçüncü Tercih
Nitelikli İşçiler, Profesyoneller ve diğer İşçiler

Çoğu EB3 adayı, iş teklifi almalı ve işverenin de çalışma belgesi sürecini tamamlaması gerekir.

EB4- Dördüncü Tercih- Özel Göçmenler
Din Çalışanları, Sınırdan Gelen Çalışanlar, Emekli G-4 çalışanları (Uluslararası Örgütlerin Çalışanı), Geri Dönen Yerleşik Yabancılar ve Din Görevlilerini kapsar.

H1B- Uzmanlık gerektiren meslek
Asgari lisans derecesine sahip veya eşdeğer iş tecrübesi olan çalışanlar, mezkur pozisyonun belirli bir lisans derecesini gerektirmesi durumunda H1B statüsü için başvuruda bulunabilir. Çalışanların işverenleri, ilgili iş için asgari olarak cari ücreti ödediklerini göstermelidir.

I – Dış Haberler Medya Temsilcileri

L – Şirket İçi Transfer Edilen Çalışan
L-1 vizeleri, işverenlerinin ABD’deki ilgili merkezlerine taşınan yöneticilerine, müdürlerine, uzman çalışanlara yöneliktir. Geçerli L-1 statüsüne sahip yöneticiler ve müdürler, bir çalışma belgesine gerek duymaksızın daimi oturum hakkına uygun olabilir.

R- Din Görevlileri
Din Görevlileri, rahipleri ve dini koro yöneticilerini, din öğretmenlerini ve benzeri dini görevlilerle birlikte dini yemin etmiş rahipleri içerir.

TN- NAFTA Uzmanları
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) vizesi kapsamındaki çalışanlar yalnızca Kanada veya Meksika vatandaşlarına yöneliktir.