Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) vizesi kapsamındaki çalışanlar yalnızca Kanada veya Meksika vatandaşlarına yöneliktir. TN vizesi, Kanada ve Meksika vatandaşlarının nitelikli bir şekilde ticari faaliyetlerde bulunabilmeleri için Amerika Birleşik Devletleri’ne geçici olarak girmelerine olanak tanır.

TN vizesi kapsamında kabul edilmeye hak kazanan bazı meslek grupları; muhasebeciler, mühendisler, avukatlar, eczacılar, bilim adamları ve öğretmenler olarak sayılabilir.

TN göçmen olmayan statüsüne hak kazanabilmek şu şartların karşılanması gerekir:

  • Kanada veya Meksika vatandaşı olmak
  • Mesleğinizin yönetmeliklere uygun niteliklere sahip olması
  • Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pozisyonun bir NAFTA çalışanını gerektirmesi
  • ABD’li bir işverenle önceden belirlenmiş tam zamanlı veya yarı zamanlı bir işe sahip olmak
  • Mesleğin niteliklerine sahip olmak

Kanada Vatandaşları için Uygunluk Kriterleri

Kanada vatandaşıysanız, aşağıdaki belgeleri sunmanız gerekir:

  • Kanada Vatandaşlığının kanıtlanması
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışacağınız profesyonel unvan gibi konuları ayrıntılarıyla aktaran muhtemel işvereniniz tarafından yazılmış bir mektup
  • Sicil değerlendirmesi (mevcutsa)

Kanada vatandaşıysanız ve TN vizesine başvurmak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin.

TN Vize Sahipleri Ailesi

Eşlik eden ya da takip eden aile üyeleri, TN göçmen olmayan statüye başvuruda bulunabilir. İyi niyetli eş veya ebeveyn-çocuk ilişkisi göstermeliler.  Bağımlıların (Dependents) Meksika veya Kanada vatandaşı olmaları gerekmez.